Ó   w w w . m a l e s e v c i . c o m
Poštovani posetioci!


Dobrodošli na internet prezentaciju posvecenu rodu Maleševaca. Na ovom mestu se možete informisati o prošlosti i grananju ovog starog i veoma raširenog roda, koji slavi specificnu i retku krsnu slavu, sv. Ignjatija Bogonosca, 2. januara po novom kalendaru (20. decembra po starom).


Ovu prezentaciju je utemeljio gospodin Milorad Ćustic, koji je ujedno i njen organizator i glavni pokrovitelj. Gospodin Ćustic i sam pripada porodici koja slavi sv. Ignjatija i koja predstavlja ogranak pomenutog roda. Danas sa svojom porodicom živi i radi u Francuskoj.


Objavljivanje tekstova, dokumenata, fotografija, karata i druge grade vezane za Maleševce predstavlja glavni cilj ove internet prezentacije. Na ovom mestu ce biti prezentovani, pored podataka o samom rodu Maleševaca i podaci o pojedinim familijama, koje predstavljaju njegove ogranke. Medu tim porodicama ce, na primer, biti reci o rodovima koji slave Ignjatijevdan u okolini Tešnja (Republika Srpska), kojih je narocito veliki broj u Osinji. U tom mestu kod Tešnja žive i Custici koji slave ovu slavu.


Svi oni koji slave sv. Ignjatija Bogonosca moci ce da se na ovoj internet prezentaciji informišu o svom neposrednom ili daljem poreklu, porodicama sa kojima su u srodstvu, kao i o pojedinim aktuelnostima vezanim za familije koje predstavljaju ogranke ovog roda.


Internet prezentacija o Maleševcima je, izmedu ostalog, koncipirana i kao okosnica pojedinih drugih projekata vezanih za ovaj rod. Medu projektima ove vrste posebno bi trebalo naglasiti monografiju «Maleševci – rod koji slavi sv. Ignjatija», autora Aleksandra Backa. Ova monografija od 224 strane, objavljena je u decembru 2007. godine, kao 1. knjiga edicije „Zbornik za srpsku etnografiju i istoriju“ udruženja „Srpski despot“. Ona je takode inicirana od strane gospodina Milorada Custica, koji je i njen glavni pokrovitelj. Knjiga ima za cilj da iznese što potpuniju sliku o prošlosti i grananju roda Maleševaca, dokumentima i predanjima koji o njima govore. Takode, u njoj se nalaze opisi vecine porodica koje slave sv. Ignjatija na celokupnom srpskom etnickom prostoru. U posebnim poglavljima obradene su familije koje imaju predanje o svom poreklu od Maleševaca i one koje su tu tradiciju tokom vekova izgubile. U monografiji se navode i podaci o pojedinim porodicama, koje po ženskoj liniji predstavljaju potomstvo Maleševaca, kao i o onim malobrojnim familijama, koje nisu u srodstvu sa pomenutim rodom, ili je njihovo srodstvo sporno. Poznate licnosti koje su slavile sv. Ignjatija, poput književnika Petra Kocica, takode su našle mesto u ovoj monografiji. U toku je prevodenje knjige na francuski i engleski jezik. Monografija „Meleševci – rod koji slavi sv. Ignjatija“ može se naruciti na adresu istrazivanjeporekla@yahoo.com 


Unapred se zahvaljujemo svima onima, koji su rešili da svoju pažnju posvete ovoj internet prezentaciji. Svoju posebnu zahvalnost dugujemo onim posetiocima, koji su bili tako ljubazni, da ovom projektu o rodu Maleševaca doprinesu svojim aktivnim ucešcem u vidu sugestija, ideja, donacija ili na neki drugi nacin.Prijatelji sajta
Ćirilica

http://www.srpskidespot.org.yu/!!!

http://www.srpskidespot.org.yu/

Ploska sa srBskim, pravoslavnim motivima